Lastehoiud Tartus

*OÜ Perepäevahoid lastehoiu tubasid on neli: Kukerpall, Pillerpall, Põnniplaneet ja Sädemete lastehoid, mis asuvad neljal aadressil ja kokku on hoidudes 75 kohta.  
* Hoolivad, lahked ja asjatundlikud töötajad, kes pühendavad igale lapsele tähelepanu just talle vajalikul määral. Esmane tegevus on lapse sotsiaalsete oskuste kujundamine ja enesega hakkama saamise kujundamine. Vastava ettevalmistusega lapsehoidjad viivad lastega läbi mitmesuguseid eakohaseid tegevusi.
* Tagasisidest huvituvad lapsevanematel on alati võimalik lapsehoidjatega lapse toimetamistest silmast silma rääkida nii päeva alguses kui ka lõpus. Vajadusel nõustab neid lapse arengut ja kasvatamist puudutavates küsimustes.
* Kodused,  puhtad, hästi valgustatud, piisavalt soojad ja korraliku ventilatsiooniga ruumid, on sisustatud vastavalt laste vanusele.
* Turvaline õuemänguala või linnaruum, kus saab külastada Tartu linna erinevaid mänguväljakuid, parke ja muid atraktsioone.
* Piisavas koguses ja hea kvaliteediga eakohaseid ning arendavaid mänguasju ja vahendeid, mis soodustavad lapse loovuse arengut. Laste loometööd, mida erinevate tegevuste raames tehakse, pannakse lastehoius välja nii, et need on ka lastele endile vaadeldavad.
* Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu. Lastehoiust lahkudes on laps sotsiaalselt arenenud.

*Oleme praktika baas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ja lapsehoidjaid koolitavatele koolitusfirmadele

1. Selleks, et lapsevanem ei jääks kauaks tööturult eemale, on võimalik valida lastehoiukoht kodulähedases päevahoius. Mitut väikest last kasvataval perel on soovi korral võimalus viia kõik oma lapsed samasse lastehoidu.

2. Lapsevanemal on võimalik registreerida oma laps soovitud lastehoidu või üldnimekirja nii osalise ajaga kui ka täisajaga käimiseks.

3. Laste arv rühmas vastab Sotsiaalhoolekande seadusele ja Terviseameti nõuetele:

Kukerpallis kuni 10  4-7-aastast last ühe lapsehoidjaga, Pillerpallis kuni 10 1-3-aastast last kahe lapsehoidjaga, Põnniplaneedil kuni 18 1-4-aastats last kahe lapsehoidjaga ja Sädemete lastehoius (2 rühma) kuni 37 last nelja lapsehoidjaga.

4. Lastehoidude rahastamisel KOV poolt lähtutakse lapse sissekirjutuse olemasolust Tartu linna ja riikliku „ematoetuse“ lõppemisest.

5. Lapsehoidjate töö on korraldatud nii, et valdava osa tööajast pühendavad nad ennast lastele ning saavad pidevalt ennast nii tööalaselt kui ka muude koolituste näol täiendada.

6. Lapsevanem maksab osutatava teenuse eest igakuiselt ettevõtte poolt määratud tasu.