Lastehoiuga Harjutamine

OLULINE LASTEHOIUGA  HARJUTAMISEL: 

Lastehoidu minek on väikelapsele ja tema vanematele suur sündmus ja aeganõudev protsess. Lapse parimaks kohanemiseks on oluline lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö, mis rajaneb vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. Meie lastehoiu harjutamisperiood kestab parimal juhul 10-15 päeva: 

1.USALDUSSUHTE LOOMINE LAPSEHOIDJAGA 

Planeerige harjutamiseaeg oma tööplaanidesse nii, et saaksite last rahulikult tuua ja Teil oleks võimalus lapsele vajadusel varem järele tulla. Samuti on sel perioodil laps tundlikum ja tal on suurem soov vanemaga väljaspool hoidu koos olla. 

Oluline osa on hommikusel rutiinsel ja positiivsel hoidu tulemisel. Selgitage lapsele kodus positiivselt tema päevaplaani ja selgitage, millal talle järele tulete (peale söömist, magamist). Tehke lapsele kalli-musi, lubage tal aknal/uksel lehvitada ja usaldage ta lapsehoidja juurde. Kui laps tunneb vanema usaldust ja positiivsust hoidja suhtes aitab see ka temal uusi lähedussuhteid luua. 

Esimesed 1-2 nädalat soovitame käia lastehoius igapäevaselt ja pigem lühemad päevad. Hiljem võib rütmi muuta. 

Laske lapsel nutta, see näitab tema ärevust ja sageli lõpeb kohe, kui uks vanema lahkudes sulgub. Pikk lahkuminek teeb olukorra keerulisemaks ja näitab ebakindlust. Andke lapsele kaasa tema lemmikmänguasi, mis annab lapsele turvatunde ja emotsionaalse toe. Alati võite paluda lapsehoidjal ka sõnum saata, kui laps rahunenud. 

2.UUS KESKKOND 

Enne lapsehoiuga harjutamist soovitame luua hoiuga sarnane päevakava. Harjutada last poeskäigu ajaks teise inimesega koju jääma. Harjutada kalli-musi ja aknalt lehvitamise rutiini.  

Hoius palume esimese päeva viibida koos lapsega lühikest aega koos, et laps saaks tutvuda teiste mängukaaslaste ja hoidjatega. Teisel päeval algab harjutamine ja laps on samal ajal toas. Edasine plaan lepitakse kokku lähtudes lapse veedetud ajast hoius ilma lapsevanemata ja lapsevanema soovist. Oluline on igahommikune rutiine tulemine, jutud, üleandmine ja vanema koostöö ning positiivsus. 

Tagasilöök tuleb tavaliselt teise nädala lõpus, mil uudsus väheneb ja laps saab aru, et nii hakkabki olema. Olge kannatlik ja jääge rahulikuks. Laps kohaneb ruttu. Ärge seadke eesmärke kohanemiseks, see on igal lapsel väga erinev. Tundke rõõmu väikestest edusammudest ja liikuge aina edasi. Samuti soovitame rutiini hoida hoiust äraminemisel. Kui olete lapsele järele tulnud, peab ka laps mõistma, et on aeg lahkuda. Pikale venitatud järeleandev meelitamine võtab lapselt rõõmu hommikuseks naasmiseks. 

3.SOTSIAALSED SUHTED 

Lastehoius kehtivad rühma reeglid, mis teevad väikelaste tegutsemise rõõmsaks ja üksmeelseks. Arendamise ja õpetamise eesmärgil väärtustame positiivsust, heatahtlikkust, arvestamist üksteisega ja arendamist. Lastel on vaja arvestada sageli erinevate reeglitega kodus ja hoius, kuna kodus ei pruugi nad vajada teistega arvestamist, asjade jagamist ja kannatlikult ootamist. Lapsed on aga väga head kohanejad ja rutiini ning reeglite armastajad, mis annab neile turvatunde ja vähendab rühmas arusaamatusi. 

4.MIDA EI SOOVITA TEHA 

Ära hiilida, kui laps on mänguhoos. See annab lapsele vale info ja ta klammerdub vanema külge, rõõmsa mänguga liitumise asemel. 

Näidata mitteusaldavat suhtumist hoiukoha või lapsehoidja vastu. Rääkida lapse kuuldes negatiivselt hoiust või hoidjast. 

Premeerida last asjade, maiustustega hoius käimise eest. Laps väärtustab veeta tegusat ja positiivset aega koos vanemaga väljaspool lastehoidu. 

Tulla lapsele järele mittelubatud ajal. Lastel puudub küll ajaline mõistmine, kuid lapsehoidja saab last vajadusel rahustada infoga, millal vanem lubas tulla. 

Me ei soovita võtta ette lastehoiuga harjutamist, kui  lapsevanem ei ole, kas ajas või hoiuvalikus kindel. Protsess on suur eluline muutus kogu perele  ja on väga olulise tähtsusega lapse tulevikule.